top_logo

לחיות ביחד

 

 

 

 

 

 

 

 

פגישה בת שעתיים (כולל הפסקה באמצע) אחת לשבוע במשך שלושה שבועות. 

סך הכל 6 שעות.כל פגישה תחולק לשני חלקים.

החלק הראשון: בתחום הזוגי, פסיכולוגי, ייעוצי והחלק השני בתחום היהדות.

זוגי

  • פניות ריגשיות-אהבה
  • ניטרול ותיעול כעסים
  • בניית זוגיות נותנת, תומכת וחזקה, כיצד ?
  • עבודה על מודלים מחיי המשפחה

זרמי  יהדות

  • קדושה ביהדות ומתוך כך קדושה בבית היהודי
  • יחס הבעל לאשתו והאישה לבעלה על פי מקורות חז"ל
  • כתובה, חופה ביהדות
  • שונות: חגים, מנהגים, חינוך ירושלים

 

 

כרגע הפרוייקט הזה בבניה מחודשת נשמח לעדכן אתכם בהקדם!