top_logo

תעריפי האגרות

                                                                                                
 

 

 

150  ₪ - הוצאת תעודת רווקות.

700  ₪ - פתיחת תיק נישואין.

65   ₪ - הוצאת עותק נאמן למקור של תעודת נישואין או כתובה.

 

מכבדים כרטיסי אשראי

 

לידיעתכם, הזכאים להנחה בשיעור 40% בפתיחת תיק הנישואין:

סטודנט/ית – לומד/ת במוסד להשכלה גבוהה לימודים אקדמאיים לתואר (אוניברסיטה, מכללה).

לא נחשבים קורסים למיניהם!

  • תלמיד/ת תיכון
  • חייל/ת בשירות חובה.
  • בת שירות לאומי.
  • בחור ישיבה
  • מקרה סעד – באישור הלשכה לשירותים חברתיים.
  • עולה חדש/ה – בשנתיים הראשונות לעליתו בלבד. 
  • נכה – מ-50% נכות ומעלה.

 

הכל בצירוף תעודות ואישורים עדכניים בלבד!