top_logo

רשימת המקוואות והבלניות

רשימת מקוואות ובלניות

  

 

 

שם המקוה

כתובת המקוה

טלפון במקוה

בלניות

טלפון נייד

מקוה כפר גנים

העצמאות 6

9336414

נחבס בת-שבע

כוכבה עטיה

054-7717580

050-2961056

מקוה חיים עוזר

חיים עוזר 8

9344973

כהן תקוה
 

054-2884390

מקוה פג'ה   

רמז 54

9305437

אלין כהן

054-9147775

מקוה חן הצפון

שמואל הנגיד 1

9348104

חסן מיכל

054-8433268

מקוה מוסטבוי

טרומפלדור 56

9226792

שרעבי רונית  

איריס חדד (ערש"ק

054-7724916

מקוה נוה גן

אסירי ציון 13

9210463

נירה משולם

054-7724936

מקוה עמישב

שבט גד 4

9324591

ויאטרק אסתר 

054-3011217

 

 

ניתן להתקשר למקווה כדי לקבוע תור רצוי משעה 18:00 - תודה על ההתחשבות


 

מקוה שעריה

השופטים 18

9324523

נפתח ומרהיב ביופיו

צברי זמירה - בלנית

052-7193502

 

 

 

סיור וירטואלי מקווה השופטים