top_logo

מחלקת מקוואות

תוצאת תמונה עבור מקוואות

הרה"ג בנימין אטיאס שליט"א 

הרב הראשי והממונה על המקוואות

 

אריה דהאן עוזר הרב הראשי

9051518  פקס: 9305741

נייד: 054-8442452

 

רב המקוואות וטהרת המשפחה: 

לכל שאלה ועניין בדיני טהרה

 

לפנות לרב פוסק                    

הרב רוזנברג בן ציון:      

054-8038911

 

לפנות לרב פוסק                    

הרב אברהם שטרית:      

054-8038902

 

מנהלת מחלקת מקוואות                  

שושי יוסף      

054-7717567

 

מפקחת בלניות  ניתן לפנות בכל שאלה או בעיה בעניין הטבילה

הרבנית בן חמו דורית

052-6176458

 

 

תחזוקן מקוואות                               

שרעבי יורם        

054-7717660  

 

 כלה במשך שנה שלימה זכאית לטבילה חינם

(ניתן לקבל כרטיס פטור תשלום מהמועצה הדתית)

הכנה באמבטיה וטבילה בחדר רגיל     - 30 ₪      

הכנה וטבילה בחדר בודד                    - 50 ₪  

טבילה בחדר רגיל בלבד                      - 15 ₪

טבילה בחדר בודד                             -  50  ₪  

 

 שעות פתיחה:

 

חורף        16:30-22:00

קיץ           17:30-23:00

שישי וערב חג מהדלקת נרות למשך שעה וחצי

מוצש"ק / חג  . משעה לאחר צאת השבת