top_logo

מחלקת מקוואות

שושי יוסף -מנהלת מחלקת מקוואות 

נייד: 054-7717567

טל: 03-9051519

 

מזכיר הרב הראשי אריה דהאן- הרב בנימין אטיאס אשר ממונה על מחלקת מקוואות

  03-9051518 טל:

נייד : 054-8442452

פקס: 03-9051519

  
רב טהרת המשפחה- הרב רוזנברג בן ציון

לשאלות: 050-4143864

 

רב טהרת המשפחה- הרב שטרית אברהם

לשאלות:  054-8038902

 
 (ניתן לקבל כרטיס פטור תשלום מהמועצה הדתית)כלה במשך שנה שלימה זכאית לטבילה חינם

 

הכנה באמבטיה וטבילה בחדר רגיל       - 34 ₪      

הכנה וטבילה בחדר בודד                     - 57 ₪  

טבילה בחדר רגיל בלבד                      - 17 ₪

טבילה בחדר בודד                              -57 ₪  

 

שעות פתיחה:

בימי החורף כל המקוואות פתוחים מחצי שעה לפני צאת הכוכבים ועד לשעה 22:00

.שעת הטבילה בצאת הכוכבים* 

בימי הקיץ כל המקוואות פתוחים מחצי שעה לפני צאת הכוכבים ועד לשעה 23:00

.שעת הטבילה בצאת הכוכבים*

 

שישי וערב חג:  מהדלקת נרות למשך שעה- פטורה מתשלום

מוצש"ק / חג:   משעה לאחר צאת השבת