top_logo

מחלקת הכשרות

הרב הראשי ואחראי על מערכת הכשרות  - הרה"ג מיכה הלוי שליט"א

 

מנהל המחלקה- ינון פרסיק 

נייד: 054-5904030

טל: 03-9051534

פקס: 03-9305741

 

צוות מחלקת הכשרות 

רב פוסק- הרב אברהם שטרית- 054-8038902

רכזת מחלקת כשרות- מיכל פופוביץ- 03-9051516

 

 

מפקחי כשרות:

מדמון תומר- 050-4084402

הרב אמרוסי ינון- 050-5834738

וינברג אחיה- 050-8891607     

לרנר משה- 052-7031319

שמח רחמים- 054-6949021     

                                054-7724924 צוברי דוד