top_logo

הנחמות לעם ישראל

 אהבת לצדק את בני [=ללמד זכות, 'וַתִּשְׂנָא רֶשַׁע' (שם) - ששנאת מלחייבן [=ללמד עליהם חובה], 'עַל כֵּן מְשָׁחֲךָ אֱלֹהִים אֱלֹהֶיךָ שֶׁמֶן שָׂשׂוֹן מֵחֲבֵרֶיךָ' (שם) [=כלומר ה' מינה את ישעיהו במינוי מיוחד שאין לחבריו הנביאים] - מהו 'מחבריך'? אמר לו: ...חייך שכל הנביאים מתנבאים נבואות פשוטות ואת נחמות כפולות: 'עוּרִי עוּרִי' (ישעיהו נא ט), 'הִתְעוֹרְרִי הִתְעוֹרְרִי' (שם יז), 'שׂוֹשׂ אָשִׂישׂ' (שם סא י), 'אָנֹכִי אָנֹכִי הוּא מְנַחֶמְכֶם' (שם נא יב), 'נַחֲמוּ נַחֲמוּ' (שם מ א)" (ויקרא רבה י ב).

מהו פשר ההתנסחות במילים כפולות? כך מבאר זאת ר"י אבן שועיב (בדרשתו לפרשת ואתחנן): "וכל נחמותיו כפולות: 'אָנֹכִי אָנֹכִי הוּא מְנַחֶמְכֶם' (ישעיהו נא יב), 'עִבְרוּ עִבְרוּ בַּשְּׁעָרִים' (שם סב י), 'הִתְעוֹרְרִי הִתְעוֹרְרִי קוּמִי יְרוּשָׁלִַם' (שם נא יז), 'עוּרִי עוּרִי לִבְשִׁי עֹז' (שם ט), 'סֹלּוּ סֹלּוּ הַמְסִלָּה' (שם סב י).... [מהי סיבת הכפילות?] - במדרש אומר: נחמות השכינה ונחמתנו, כי השכינה בגלותנו מצטערת עמנו, כמו שכתוב (ישעיהו סג ט): 'בְּכָל צָרָתָם לא לוֹ צָר וּמַלְאַךְ פָּנָיו הוֹשִׁיעָם בְּאַהֲבָתוֹ וּבְחֶמְלָתוֹ הוּא גְאָלָם וַיְנַטְּלֵם וַיְנַשְּׂאֵם כָּל יְמֵי עוֹלָם'. ואמרו חכמים ז"ל (מגילה כט, א): 'כל מקום שגלו ישראל - שכינה עמהם, גלו למצרים - שכינה עמהם'. ועל זה אמר: 'נחמו' - פועל יוצא, ולא אמר 'התנחמו' אלא 'נחמו אותי'...". הר"י איבן שועיב מבאר שכפל מילות הנבואה נועד לרמוז כי קריאות הגאולה הללו הן בעלות משמעות כפולה. מצד אחד הן מופנות לבני ישראל וקוראות להם להתנחם, להתעורר, לסור מן הגלות וכדומה. אך בה בשעה מופנות קריאות אלו גם כלפי הקב"ה וכורכות את מצב השכינה בעולם במצבם של ישראל. כשישראל בגלות גם השכינה בגלות. בנבואות ישעיהו מתגלה כי גם השכינה 'צריכה' להתנחם, וגם לה יש כביכול צורך לצאת מן הגלות.
ודאי לא מקרה הוא שהמוקד המרכזי של הנחמות הכפולות בישעיהו הוא בפרקי הפטרתנו. כזכור פרקים אלו בונים בישראל את האמונה בהתגשמות נחמות הנביאים, ואכן - גילוי הקשר בין מצב ישראל בגלות ובין מצב השכינה הוא עצמו חלק מן הנחמה. קשר זה הוא בעצם מקור יציב ושורשי ביותר לוודאות הגאולה בה עוסקים פרקים אלו בישעיהו. כל עוד חושבים ישראל כי צרת הגלות היא הצרה שלהם בלבד, עולים בהם ספקות לגבי הגאולה. אך ברגע שמתגלה כי זוהי צרת השכינה, הרי ודאי שהשכינה תפעל לסיום הגלות במהרה!

לכל הכתבות