top_logo

מחלקת נישואין

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרה"ג בנימין אטיאס שליט"א 

הרב הראשי והממונה על הנישואין

 

אריה דהאן עוזר הרב הראשי

9051518 פקס:9305741

נייד: 054-8442452

 

מנהל מחלקת הנישואין

הרב אריה ספיר:

03-9051524 ,

054-7717561

 

 

רשם נישואין

הרב יניב כהן:

03-9051528,

050-6733902

 

 


רב טהרת המשפחה

הרב רוזנברג בן ציון,  

לשאלות:  054-8038911 

 

 

רב טהרת המשפחה

הרב שטרית אברהם,  

 לשאלות:  054-8038902 

 


מדריכת כלות

הרבנית אסתר בוסקילה 

בטלפון:  03-9051509

ט"ל נייד: 050-4654828

 

טלפון מזכירות 03-9051509, פקס במחלקה: 03-9051536. אימל: Mdp9051509@gmail.com