top_logo

גניזה

 

משמעות הגניזה ונקודות האיסוף בעיר 

בהלכה היהודית, חובת הגניזה היא החובה לגנוז כל כתב שרשום בו אחד משמותיו של האלוקים. בשם גניזה מכנים גם את המקום שבו גונזים את הכתבים האלה.
לפי ההלכה חל איסור להשמיד או לגרום למחיקה של כל מסמך כתוב שמופיעים בו שמותיו של הקב"ה. כך מנסח הרמב"ם את ההלכה הזו:
כל המאבד שם מן השמות הקדושים הטהורים שנקרא בהן הקדוש ברוך הוא, לוקה מן התורה; שהרי הוא אומר בעבודה זרה, "ואיבדתם את שמם ... לא תעשון כן, לה' אלוהיכם"  
 
בגניזה טומנים תשמישי קדושה (סידור, ספר תנ"ך, דברי תורה, תפילין, מזוזות ושאר כתבי קודש) פגומים שיצאו משימוש. את תשמישי הקדושה לא נוהגים להשליך לאשפה בשל הקדושה המיוחסת להם, ולכן גונזים אותם, כלומר, מעבירים אותם לגניזה.
ניתן למצוא מכלים לאיסוף חומרים המיועדים לגניזה בבתי כנסת ובמרכזים דתיים. את המכלים מרוקנים וקוברים אותם באזורים מיוחדים בבתי-קברות יהודיים. בדורות קודמים היו גונזים גם מתחת לאבני היסוד של בתי הכנסת או בעליות גג מיוחדות.
בזכות המנהג לגנוז מסמכים וספרים התגלו בעת החדשה בחיפושים שנערכו בגניזות עתיקות תעודות היסטוריות רבות ובהן כתבי יד וספרים עתיקים רבים.          

 

                                      .תוצאת תמונה עבור גניזה

 

 

 להלן מתקני הגניזה בפתח-תקוה

 

 בכניסה לרחבת המועצה הדתית  

        חובבי ציון 37

 

בית הכנסת הגדול 

רחוב חובבי ציון 37

בית הכנסת חניכי הישיבות רחוב מוסטבוי
בית הכנסת תפארת בנימין רחוב לוחמי הגטו
בית הכנסת אדמונד ספרא רחוב בן גוריון
 בית הכנסת רינת אשר  רחוב אודלמן
 בית הכנסת משכן ישראל  רחוב הנשיאים
 בית הכנסת חתם סופר  רחוב ארלוזורוב
 בית הכנסת זכר חיים  רחוב חפץ חיים
 בית הכנסת החמישה החמישה שעריה
 בית הכנסת השופטים  השופטים שעריה 
 בית הכנסת מקור חיים רחוב פרנקפורטר 
 בית הכנסת משכן יוסף  רחוב איכילוב
 בית הכנסת וינצקי  רחוב וינצקי
 בית הכנסת בעש"ט  קרית הבעש"ט
 בית הכנסת קהילות יעקב  רחוב קהילות יעקב
 בית הכנסת יוצאי חברון  שכונת גני הדר
 בית כנסת חזון עובדיה  שכונת חזון עובדיה
 בית כנסת עמישב  רחוב שפיק עדש
 בית כנסת עמישב  רחוב צלח שלום
 בית כנסת  רחוב נחלת צבי
 בית כנסת מטה יהודה  רחוב יחבוב
 בית כנסת חפץ חיים  רחוב ביאליק
 בית כנסת לוריא  רחוב בן יהודה
 בית כנסת היכל מאיר  רחוב טרומפלדור
 בית כנסת תורה ועבודה  שיכון הפועה"ז
 מרכז המסחרי  יונה גרין
 בית כנסת רמב"ם  רחוב ריינס
 בית הכנסת עין גנים  רחוב עין גנים
 בית כנסת פג'ה  רחוב רמז 7
 בית כנסת  רחוב קהילת פרג
 בית הכנסת  רחוב הראשונים
 בית כנסת  רחוב דובנוב
 בית כנסת  רחוב אורלנסקי
 בית כנסת אהבת ציון  רחוב אהבת ציון
 בית כנסת  רחוב כצנלסון בורוכוב
 ישיבת כפר גנים  ישיבת כפר גנים
 בית כנסת אור מאיר  רחוב ביאליק