top_logo

ראש המועצה הדתית

 בס"ד תמוז תשע"ד

 

דבר הממונה במועצה הדתית
פלטיאל אייזנטל 


פתח תקוה הינה עיר קהילה המהווה דוגמא לפלורליזם וכבוד הדדי בין תושביה.

זה לצד זה חיים כאן תושבים וותיקים לצד משפחות צעירות שבחרו בעיר פתח תקוה להיות להם לבית, חילונים לצד שומרי מסורת ודתיים שאורחות חייהם שונים זה מזה אך שוררת ביניהם סובלנות וערבות הדדית. כל אלו מהווים ביטוי לצביונה הייחודי של פתח תקוה.
 
לצד הוויה תרבותית- חילונית ישנה פעילות תורנית ענפה בעיר:
 
בפתח תקוה פועלים כ – 300  בתי כנסת, ו- 8 מקוואות. המועצה הדתית מתכננת השנה שיפוצים למספר מקוואות בעיר וכן בנית מקוואות חדשים למען רווחת התושבים בשיתוף פעולה מלא עם העירייה והעומד בראשה ראש העיר מר איציק ברוורמן הי"ו .
 
הפעולה הפורה של המועצה מתבטאת גם באירועים משותפים ובהם סדר פסח ציבורי, תפילה חגיגית ליום העצמאות, שחיטת כפרות בימי עשרת בתשובה, הגעלות כלים לפסח מעל 13 מוקדים, הרצאות ועוד.

אתר האינטרנט החדש של המועצה הדתית מספק לקהל הרחב מידע על הפעילות הדתית בעיר ופותח לציבור החילוני צוהר לעולם, שעל פי רוב אינו מוכר לו. באתר ניתן למצוא מידע על הליכי נישואין, מקוואות, בתי עסק כשרים, חדשות, בתי כנסת ועוד.
 
אני מזמין את כלל התושבים לגלוש באתר וליהנות מהשירותים המוצעים בו.
 
 
 בברכה,
פלטיאל אייזנטל
הממונה במועצה הדתית