top_logo

דף קשר מועצה דתית 1

 בס"ד          

רבנים הראשיים

לפתח תקווה   

 

                   
                        

הרה"ג אטיאס בנימין שליט"א         הרה"ג הרב מיכה הלוי שליט"א
  הרב הראשי וראב"ד לפ"ת                    הרב הראשי לפ"ת
 

לשכת ראש המועצה

 

 

ממונה המועצה הדתית

אייזנטל פלטיאל

 

054-5605664

מנהלת לשכת    ראש המועצה  ומדור גזברות

שושנה יוסף

9051520

054-7717567

לשכת מנכ"ל

     

מנכ"ל       המועצה הדתית

עופר אברהם

9051500

054-5282197

מנהלת לשכת מנכ"ל ומנהלת מחלקת משכורות

פרסיק   רוית

9051500

054-7717641

מדור גביה

עמר ניסים

9051526

054-7717644

 מחלקת מקוואות

 

 

 

רב המקוואות וטהרת המשפחה

הרב רוזנברג     בן ציון

9231348

054-8038911

מנהל מחלקת מקוואות

טרבלסי יוחנן

9051514

054-7717655

תחזוקן

שרעבי יורם

9051515

054-7717660

מחלקת נישואין

9051536  פקס:

   

מנהל מחלקת הנישואין

ספיר אריה

9051540

054-7717561

רשם נישואין

יניב כהן

9051528

050-6733902

מדריכת כלות

אסתר בוסקילה

9051532

050-4654828

מפקחת מקוואות

בן חמו דורית

9051532

054-8401062

מחלקת כשרות  9051534

פקס:

9305741

 

מנהל מחלקת הכשרות

פרסיק ינון

9051534

054-5904030

רב מפקח כשרות

הרב שטרית אברהם

9225515

054-8038902

מפקח כשרות

הרב ינון    אמרוסי

077-3231844

050-5834738

מפקח כשרות

דרשן בנימין

9051533

054-7717591

מפקח כשרות

צוברי דוד

054-7724924

054-6114187

מפקח כשרות

טימסית אלי

9249771

050-8676454

מפקח כשרות

קדם יוסף

9098092

052-4570417