top_logo

דף קשר מועצה דתית 1

 בס"ד          

                        הרבנים הראשיים  לפתח תקווה

            תוצאת תמונה עבור הרבנים הראשיים לפתח תקווה

             הרה"ג אטיאס בנימין שליט"א         הרה"ג הרב מיכה הלוי שליט"א

                  הרב הראשי וראב"ד לפ"ת                    הרב הראשי לפ"ת

 

מזכיר הרב הראשי

הרב אטיאס בנימין

אריה דהאן

9051518 (לשכה)

054-8442452

 

מזכירת הרב הראשי

הרב מיכה הלוי

מיכל פופוביץ

9051533 (לשכה)

054-8177778

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

לשכת הממונה

 

 פקס:

9304528

ממונה המועצה הדתית

 

אייזנטל פלטיאל

054-5605664

מנהלת לשכת ראש המועצה ומדור גזברות

9051520

שושנה יוסף

054-7717567

לשכת מנכ"ל

 

פקס:

9045614

מנכ"ל  המועצה הדתית

 

עופר אברהם

054-5282197

מנהלת לשכת מנכ"ל ומנהלת מחלקת משכורות

9051500

פרסיק   רוית

054-7717641

מדור גביה

 

עמר ניסים

054-7717644

 מחלקת מקוואות

 

 פקס:

9304528

רב המקוואות וטהרת המשפחה

 

הרב רוזנברג בן ציון

054-8038911

מנהלת מחלקת מקוואות

9051521

שושנה יוסף

054-7717567

תחזוקן

 

שרעבי יורם

054-7717660

מחלקת נישואין

 

 פקס:

9051536

מנהל מחלקת הנישואין

9051524

ספיר אריה

054-7717561

רשם נישואין

9051528

יניב כהן

050-6733902

מדריכת כלות

9051532

אסתר בוסקילה

050-4654828

מפקחת בלניות

 

 

 

מחלקת כשרות  

 

פקס:

9305741

מנהל מחלקת הכשרות

9051534

פרסיק ינון

054-5904030

מזכיר מחלקת הכשרות

9051508

דהאן יוסי

052-7054500

רב פוסק בכשרות

9051507

הרב שטרית אברהם

054-8038902

מפקח כשרות

 

דרשן בנימין

054-7717591

מפקח כשרות

 

צוברי דוד

054-6114187

מפקח כשרות

 

הרב ינון אמרוסי

050-5834738

מפקח כשרות

 

קדם יוסף

052-4570417

מפקח כשרות

 

מדמון תומר

050-4084402

מפקח כשרות

 

וינברג אחיה

050-8891607

מפקח כשרות

 

לרנר משה

052-7031319

מחלקת עירובין

 

 

 

רב מפקח עירובין

 

הרב אברהם מנגל

054-7717269