top_logo

מוקד חירום לפינוי נפטרים 0120*

 מוקד חירום לפינוי נפטרים *0120

 

המשרד לשירותי דת השיק מוקד חירום לפינוי נפטרים ולמידע כללי בנושא קבורה למשפחות נפטרים.

פינוי נפטרים מהשעה 16:00 אחרה"צ עד 08:00 בבוקר

אפשרי לקבל ייעוץ וליווי מהפטירה ועד הקבורה. 

בחינם ללא עלות!!!

המוקד פעיל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע בטל' 0120* מכל טלפון.