top_logo

דבר ראש העיר

 

 

בס"ד

כחלק מתהליך שיפור השירות השוטף, לתושבי העיר פתח תקוה,, המועצה הדתית בניהולו של היו"ר מר פלטיאל אייזנטל הי"ו שדרגה את האתר, כדי להעביר מידע לציבור, באמצעות הכלים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר העומדים כיום לרשותנו.

המטרה הינה להקל על התושבים והפונים,, לקצר הליכים בירוקרטיים ולאפשר קבלת שירות מודרני, מהיר ואיכותי באמצעות אתר האינטרנט

אתר האינטרנט, מציג גישה מכוונת לתושב ומאגד את כל הפעילויות של המועצה הדתית תחת כותרות ידידותיות .

אין ספק שהתוספות והקישורים ידריכו אתכם וינווטו אתכם מהר וביעילות 

אני מאמין כי תפיקו תועלת וגם הנאה.

 

שלכם

יצחק ברוורמן

ראש העיר