top_logo

בית הדין לממונות

                                                                                "משפטי חיים"

אנו שמחים לבשר לציבור על הקמת בית דין לענייני ממונות מקומי ונגיש

ע“י דיינים בעלי כושר דיינות ומנוסים שייתן מענה מקצועי ויעיל לצורך בסיסי זה. לפיכך, הוקם בית דין רבני לענייני ממונות

בנשיאותו והנחייתו של המרא דאתרא וראש אבות בתי הדין

 

הרה"ג רבי בנימין אטיאס שליט"א

  

בית הדין פועל במסגרת חוק הבוררות (תשכ"ח)

לישוב סכסוכים כספיים על פי דין תורה

שמטרתו לספק צדק מהיר, נגיש, הוגן ולא יקר,

תוך מתן שירות ביעילות ובמקצועיות בלתי מתפשרת,

בכדי להגיע לפתרון מהיר לשביעות רצון בעלי הדין.

בית הדין פועל על פי עקרונות ההלכה הן בנוגע לסדרי הדין

והן בנוגע לדין המהותי ובכפוף למסגרת החוקית של חוק הבוררות,

הדורשת את הסכמת הצדדים לקיום ההליך.

דיני תורה • תביעות נזיקין • נזקי שכנים • בוררות עסקית • גישור בן אדם לחברו

שלום בית • היתרי עיסקא • הסכמי ממון בין בני זוג • עריכת צוואה עפ“י ההלכה

עריכת חוזים עפ“י ההלכה • שכירות, קניית ומכירת דירה/רכב

 

מושב בית הדין בימים א‘, ג‘, ה‘ עפ“י תיאום מראש במזכירות ביה“ד

לשכת בית הדין: חובבי ציון 37 , פ“ת פקס: E-mail: mbdzpt@gmail.com 03-9305741