top_logo

רשימת חברי מועצה דתית

            הרבנים הראשיים לפתח תקווה

 

            תוצאת תמונה עבור הרבנים הראשיים לפתח תקווה

          הרה"ג אטיאס בנימין שליט"א         הרה"ג הרב מיכה הלוי שליט"א

         הרב הראשי וראב"ד לפ"ת                            הרב הראשי לפ"ת

 

מזכיר הרב הראשי

הרב אטיאס בנימין

אריה דהאן

9051518 (לשכה)

054-8442452

מזכירת הרב הראשי

הרב מיכה הלוי

מיכל פופוביץ

9051533 (לשכה)

054-8177778

 

 

 

 

 

לשכת ראש המועצה

 

פקס:

5334483

ראש המועצה הדתית

 

ראובן יוסופוב

03-9051520

מנהלת לשכת ראש המועצה

9051521

אפרת גיל

054-7501616

לשכת מנכ"ל

 

פקס:

9045614

מנכ"ל המועצה הדתית

 

עופר אברהם

054-5282197

מנהלת לשכת מנכ"ל ומנהלת מחלקת שכר

9051500

פרסיק רוית

054-7717641

מדור גביה

 

עמר ניסים

054-7717644

מחלקת מקוואות

 

פקס:

9304528

רב המקוואות וטהרת המשפחה

 

הרב רוזנברג בן ציון

050-4143864

מנהלת מחלקת מקוואות

9051519

שושנה יוסף

054-7717567

מחלקת נישואין

 

פקס:

9051536

מנהל מחלקת הנישואין

9051524

ספיר אריה

054-7717561

מזכירת מחלקת נישואין

9051509

לוי שירה

053-7001340

רשם נישואין

9051528

יניב כהן

050-6733902

מדריכת כלות

9051532

אסתר בוסקילה

050-4654828

מחלקת כשרות

 

פקס:

9305741

מנהל מחלקת הכשרות

9051534

פרסיק ינון

054-5904030

רכז מחלקת הכשרות

9051508

עקיבא אגאבלה

053-4212911

רב פוסק בכשרות

9051507

הרב שטרית אברהם

054-8038902

מפקח כשרות

 

דרשן בנימין

054-7717591

מפקח כשרות

 

צוברי דוד

054-6114187

מפקח כשרות

 

הרב ינון אמרוסי

050-5834738

מפקח כשרות

 

קדם יוסף

052-4570417

מפקח כשרות

 

מדמון תומר

050-4084402

מפקח כשרות

 

וינברג אחיה

050-8891607

מפקח כשרות

 

לרנר משה

052-7031319

מחלקת עירובין

 

 

 

רב מפקח עירובין

 

הרב אברהם מנגל

054-7717269