top_logo

רשימת עובדי המועצה דתית

            הרבנים הראשיים לפתח תקווה

 

            תוצאת תמונה עבור הרבנים הראשיים לפתח תקווה

          הרה"ג בנימין אטיאס שליט"א                        הרה"ג הרב מיכה הלוי שליט"א

         הרב הראשי וראב"ד לפ"ת                                    הרב הראשי לפ"ת

 

מזכיר הרב הראשי

הרב בנימין אטיאס

אריה דהאן

9051518 (לשכה)

054-8442452

לשכת הרב הראשי

הרב מיכה הלוי

 מיכל פופוביץ

9051530 (לשכה)

054-8185056 

 

  

 

 

 

לשכת ראש המועצה

 

מיילים

פקס: 5334483

ראש המועצה הדתית

ראובן יוסופוב

reuven@mpt.org.il

9051520

מנהלת לשכת ראש המועצה

אפרת גיל

efrat@mpt.org.il

9051521

054-7717558

לשכת מנכ"ל

 

 

פקס: 9045614

מנכ"ל המועצה הדתית

עופר אברהם

oferaa123@gmail.com

054-5282197

מנהלת לשכת מנכ"ל ומנהלת מחלקת שכר

רוית פרסיק 

parsekravit@walla.co.il

9051500/1

054-7717641

מחלקת מקוואות

 

 

פקס: 9304528

רב המקוואות וטהרת המשפחה

הרב בן ציון רוזנברג

 

050-4143864

מנהלת מחלקת מקוואות

שושנה יוסף

Shoshyo36@walla.com

9051519

054-7717567

רכז מקוואות

עקיבא אגבאלה

Akiva1agabella@gmail.com

053-4212911

מחלקת נישואין

 

 

פקס: 9051536

מנהל מחלקת הנישואין

אריה ספיר 

 

9051524

054-7717561

רכזת/ מזכירת מחלקת נישואין

דינה דבורה

n9051509@gmail.com

9051509

9051509 - וואצאפ

רשם נישואין

יניב כהן

Yanivco10133@gmail.com

9051528

050-6733902

מדריכת כלות

אורית בן יאיר 

benyairpo@gmail.com

9051532

050-4654828

מחלקת כשרות

 

 

פקס: 9305741

מנהל מחלקת הכשרות

ינון פרסיק

parsekinon@gmail.com

9051534

054-5904030

רכזת מחלקת הכשרות 

מיכל פופוביץ

rabanutpt100@gmail.com

9051516

9051516- וואצאפ

רב פוסק בכשרות

הרב אברהם שטרית 

 

9051507

054-8038902

מפקח כשרות

דוד צוברי

 

054-6114187

מפקח כשרות

הרב ינון אמרוסי

 

050-5834738

מפקח כשרות

תומר מדמון

 

050-4084402

מפקח כשרות

אחיה וינברג

 

050-8891607

מפקח כשרות

משה לרנר

 

052-7031319

מחלקת עירובין

 

 

 

רב מפקח עירובין

הרב אברהם מנגל

 

054-7717269