top_logo

רשימת חברי מועצה דתית

            הרבנים הראשיים לפתח תקווה

 

            תוצאת תמונה עבור הרבנים הראשיים לפתח תקווה

          הרה"ג אטיאס בנימין שליט"א         הרה"ג הרב מיכה הלוי שליט"א

         הרב הראשי וראב"ד לפ"ת                            הרב הראשי לפ"ת

 

מזכיר הרב הראשי

הרב אטיאס בנימין

אריה דהאן

9051518 (לשכה)

054-8442452

מזכירת הרב הראשי

הרב מיכה הלוי

מיכל פופוביץ

9051533 (לשכה)

054-8177778

 

 

 

 

 

לשכת ראש המועצה

 

מיילים

פקס: 5334483

ראש המועצה הדתית

ראובן יוסופוב

robertyosi561@gmail.com

9051520

מנהלת לשכת ראש המועצה

אפרת גיל

moaztapt@gmail.com

9051521

054-7717558

לשכת מנכ"ל

 

 

פקס: 9045614

מנכ"ל המועצה הדתית

עופר אברהם

oferaa123@gmail.com

054-5282197

מנהלת לשכת מנכ"ל ומנהלת מחלקת שכר

פרסיק רוית

ravit.persik@gmail.com

9051500/1

054-7717641

מדור גביה

עמר ניסים

nisamarh@gmail.com

9051504

054-7717644

מחלקת מקוואות

 

 

פקס: 9304528

רב המקוואות וטהרת המשפחה

הרב רוזנברג בן ציון

 

050-4143864

מנהלת מחלקת מקוואות

שושנה יוסף

Shoshyo36@walla.com

9051519

054-7717567

מחלקת נישואין

 

 

פקס: 9051536

מנהל מחלקת הנישואין

ספיר אריה

 

9051524

054-7717561

מזכירת מחלקת נישואין

לוי שירה

Shiraelk1340@gmail.com

9051509

053-7001340

רשם נישואין

יניב כהן

Yanivco10133@gmail.com

9051528

050-6733902

מדריכת כלות

אסתר בוסקילה

Etibus7@gmail.com

9051532

050-4654828

מחלקת כשרות

 

 

פקס: 9305741

מנהל מחלקת הכשרות

פרסיק ינון

parsekinon@gmail.com

9051534

054-5904030

רכז מחלקת הכשרות

עקיבא אגאבלה

akiva1agabella@gmail.com

9051508

053-4212911

רב פוסק בכשרות

הרב שטרית אברהם

 

9051507

054-8038902

מפקח כשרות

דרשן בנימין

 

054-7717591

מפקח כשרות

צוברי דוד

 

054-6114187

מפקח כשרות

הרב ינון אמרוסי

 

050-5834738

מפקח כשרות

קדם יוסף

 

052-4570417

מפקח כשרות

מדמון תומר

 

050-4084402

מפקח כשרות

וינברג אחיה

 

050-8891607

מפקח כשרות

לרנר משה

 

052-7031319

מחלקת עירובין

 

 

 

רב מפקח עירובין

הרב אברהם מנגל

 

054-7717269