top_logo

אחדות האם בהכרח זה אחידות ?

באחד הכנסים הסביר הרה"ג הרב מיכה הלוי שליט"א שאחדות זה לא בהכרח אחידות, אין ספק שזהו אחד המאפיינים את עם ישראל ואי אפשר בלעדיו. מגווני מנהגים מגווני דעות, שוני במחשבות, פעולות משלימות ולא אחידות יכולות להיות מאחדות ומחברות אותך לפסיפס מדהים שנקרא "העם היהודי". תראו לי יהודי אחד, שלא מכיר את דברי רש"י הראשון לפרשת קורח - "פרשה זו יפה נדרשת...". מי שלא מכיר את הרש"י הזה מהספר, מכיר אותו מהמציאות, שהרי פרשה של מחלוקת יפה נדרשת - כולם אוהבים לדרוש ולדוש בה... ובכל זאת, בצד גנותה של המחלוקת, מצאנו בחז"ל עהפ"ס :"צדיק כתמר יפרח" סופי תיבות "קרח". למרות חילוקי הדעות דוד המלך אומר על קרח "נכספה וגם כלתה נפשי אל ה'" ניתן לראות את שילובם של השונים בכלל מועדי ישראל .למרות חילוקי הדעות גם הרשע יושב איתנו בליל הסדר , וביוה"כ היום הקדוש ביותר אנו נדרשים להתיר את התפילה עם העבריינים, ובקרבנות אנו מכניסים את החלבונה שריחה רע, ובסוכות את הערבה וכך חגי ישראל מהווים מודל לחיים שונים לא אחידים אך מחייבים לאחדות. תפקידנו למרות חוסר האחידות לחפש את האחדות שביננו את המחבר ולא את המפריד. אמרו חכמינו ז"ל כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים... ואיזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים, זו מחלוקת הלל ושמאי...". וכבר העירו רבים, וכי עניין יש לנו בקיומה של המחלוקת ?! אולם, כבר דרשו חז"ל "את והב בסו?פה" - אלו תלמידי חכמים המתנצחים זה עם זה בהלכה, אף על פי שנראים בתחילה במצב של או?יבו?ת, בסוף הדיון הרי הם אוהבים זה לזה. וזאת על ידי שמתנצחים ביניהם, והסכין מתחדדת בירך חברתה, ונעשות הדעות השונות מבוררות בשונו?תן, ומתגלה השלום - מתגלה השלמות הבאה מריבוי בירורי הצדדים השונים - ותלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, ולכן חוזרים ואוהבים זה לזה.

להמשך הכתבה

חדשות ועדכונים

ברוכים הבאים לאתר המועצה הדתית פתח תקווה

עסקים בתחום התיירות שמופעלים בשבת. מלחמה או הצלה ? התחסדות או שמירה על כשרות ? לכתבה

בחנויות ממתקים יש הרבה מוצרים שמכילים אבקת חלב נוכרי - לתשומם לבכם "ולמזהיר ולנזהר שלומים ירבה כמו נהר"

משרדי המועצה פתוחים בימים א'ה' מהשעה 8:00 עד 16:00 מחלקת הנישואין פתוחה לקבלת קהל בימים א' - ה' בין השעות 8:30-14:00. ביום ג' אחה"צ בשעות 16:00-17:30

המועצה הדתית מסתייעת בארגון זק"א לגמ"ח אבלים, כסאות, סידורים, ארון קדש ועוד.. ניתן ליצור קשר עם ר' אלי 053-3167090 ושלא תדעו עוד צער

אגרות כשרות, ניתן לשלם בכרטיס אשראי אצל ניסים 03-9051504

המועצה הדתית תעניק לבתי הכנסת סידורים/מחזורים לחגים עפ"י קריטריונים הנמצאים באתר ברובריקת בתי כנסת. גבאי בית הכנסת יוכלו להגיש בקשה בהתאם לתמיכות

חדש !!! לנבחנים למשגיחי הכשרות יש ברובליקת כשרות חומר עזר של שאלות ותשובות למבחני הרבנות הראשית

הודעה ואזהרה !!!! לידיעת הציבור אין שום תוקף כשרות לתעודה של גוף כשרות "מישקולץ" ללא תעודת הרבנות המקומית. שימו לב !!!!

המועצה הדתית מסייעת בהוצאת מאמרים תורניים עפ"י קריטריונים. ניתן לפנות להנהלת המועצה הדתית. חג שמח.

לקראת הימים הנוראים במידה והנך מעוניין בבדיקת מזוזות או בתפילין גם חדשות צור קשר 054-5904030

המועצה הדתית מסייעת לבתי כנסת וארגונים בשינוע למצוות עליה לרגל עפ"י קריטריונים המופיעים באתר מועד האחרון להגשת הבקשה יום ראשון ב' ניסן תשע"ט 7.4.19 ומברכת את כולם בברכת פסח כשר ושמח

המועצה הדתית מסייעת לבתי כנסת בסדרי ט"ו בשבט ניתן להגיש בקשות עם נספח של אומדן עלויות עד לתאריך 20.1.2018 בברכה הנהלת המועצה הדתית

המועצה רכשה עבור בתי הכנסת פרקי אבות. גבאים שמעוניינים נא להגיע עם חותמת של בית הכנסת ולקבל. פסח כשר ושמח - פלטיאל איזנטל

לידיעתכם בעריה יש ערכות השאלה למשפחות אבלות כולל שולחנות כסאות מיחם ועוד.מי שמטפל בפונים הוא בחור בשם אביחי כהן 050-7703518.הוא יושב במחסני העריה בצומת סירקין.

המועצה הדתית מפרסמת "קול קורא" להנצחת חדרי טבילה במקוואות. את הבקשה ניתן להוריד מרובריקת טפסים בחלקו העליון של האתר

המועצה הדתית יוצאת לחופשת קיץ מרוכזת החל מיום ראשון י"ז אב תשע"ט (18.8.2019) נחזור אי"ה לשרת אתכם ביום ראשון כ"ד אב תשע"ט (25.9.2019) לפרטים נוספים לחצו כאן !